Stambokföra kull

Stambokföring av kullStambokföring online - NYHET!


Sedan den 19 maj 2021 har du möjlighet att stambokföra din kull online på Mina katter!


För att kunna använda stambokföring online, krävs att du

 • är medlem i SVERAK-ansluten klubb, exempelvis Dackekatten
 • att din avelshona har en SVERAK-stamtavla
 • att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att de är godkända


> Så stambokför du din kull onlineStambokföring med blankett


Du kan fortfarande stambokföra din kull på traditionellt sätt, med blankett.

Stambokföring av kattungar görs på blanketten ”Stambokföring kull”, blanketten hittar du på Sveraks hemsida. För att kunna stambokföra raskatt i SVERAK måste samtliga innehavare av stamnamnet vara medlemmar i en SVERAK-ansluten kattklubb. Enbart stödmedlem är inte tillräckligt. Gå alltid till Sveraks hemsida och hämta blanketter så du får den senaste versionen!


I översta delen av blanketten ska alla uppgifter om honkatten och hankatten, samt vem som är ägare till dem fyllas i. Kom ihåg att hankattsägarens underskrift ska finnas med här!


Andra delen av blanketten är till för kattungarna. Samtliga kattungar i kullen ska stambokföras samtidigt och man anger kattens namn som får vara max 35 tecken inklusive stamnamnet, kattens färg, kön och ras. Kom ihåg att skriva under blanketten.


Nödvändiga intyg för att stambokföring ska kunna ske


Han- och honkatter som inte tidigare har avkommor stambokförda efter sig i SVERAK måste ha nedanstående intyg för att stambokföring av avkommor ska kunna ske i LO (huvudstambok) eller RIEX (kontrollstambok). Intygen kan du själv lägga in under respektive katt på Sveraks hemsida - Mina katter. 


 • Veterinärintyg som visar att katten inte har eller visar tecken på att ha haft navelbråck (nua).
 • Veterinärintyg som visar att hankatten har normalstora och normalt belägna testiklar (Normtest). Katten skall vara minst sex månader när intyget utfärdas.
 • Intyg som visar att katten är ID-märkt.
 • Veterinärintyg som visar att vit katt (EMS-kod: w) är hörande.
 • Intyg vid hälsoprogram - se mer på SVERAKs hemsida.
 • Vid ny titel skall även kopia på bedömningssedeln bifogas.


> Lägg in intyg på Sverak - Mina katterAtt tänka på


 • Du som har stamnamn är skyldig att använda det. Kullen måste vara stambokförd eller under registrering vid 10 månaders ålder.
 • Som uppfödare får du endast stambokföra en kull utan stamnamn.
 • Honkatter får ha högst tre kullar inom en 24-månaders period.
 • Om man är flera som innehar samma stamnamn så är det huvudinnehavaren av stamnamnet som ska underteckna stambokföringsanmälan.
 • Om du har ett stamnamn får kattens namn, inklusive stamnamn, innehålla max
  35 positioner exklusive (S*) SE*.


Avgiften per stamtavla fr.o.m. 1 januari 2021 är:


Stambokföring - kull ej äldre än tre månader 350 kr/katt

Stambokföring - kull äldre än tre månader   700 kr/katt


För SVERAK-diplomerad uppfödare gäller:

Stambokföring - kull ej äldre än tre månader 250 kr/katt

Stambokföring - kull äldre än tre månader   700 kr/katt


Avgiften för stamtavlan betalas in till SVERAKs bankgiro 630-2962.


Kvittokopia ska bifogas med anmälan av stambokföring . Som kvitto godkänns daterad kvittokopia vid direktinbetalning på post eller bank, utskrift/pdf-fil från internetbank på genomförd betalning eller kontoutdrag från post eller bank.


Vart ska anmälan av stambokföring skickas?


När alla intyg är klara, inbetalning är gjord och blanketten ifylld skickas allt tillsammans med daterad kvittokopia på inbetalningen till Annette Åkerman, som sänder vidare till SVERAK.

Oservera att anmälan av stambokföring fortfarande måste vara komplett med underskrifter från både han- och honkattägare.


Välj det av nedanstående två alternativ som passar dig bäst för att skicka in handlingarna:

 1. Skanna eller fotografera alla handlingar och mejla in dem till avelssekreteraren, se e-postadress nedan. Observera att fysisk underskrift av både hon- och hankattsägare måste finnas även på den digitala kopian.

 2. Skicka handlingarna med post. Blanketten för anmälan av stambokföring ska ALLTID fyllas i och skickas in i två (2) exemplar.


Tidigare kravet om avelsgodkännande för katter med RX-stamtalva togs bort 2014 vilket innebär att samma regler gäller oavsett om katten är registrerad som LO- eller RX (RIEX).


Vill du ha mer information om hur man stambokför kull eller har du frågor om blanketten? Även då är det Annette du kontaktar.Annette Åkerman

Näsbyholm Villa Ekebo 4

331 96 Värnamo

0760-071959

ordforande@dackekatten.se