Bli medlem

Så blir du medlem


Du som vill bli medlem i Dackekatten och stödja föreningens arbete är hjärtligt välkommen.


Medlemsavgift erläggs för kalenderår, d.v.s. januari till december.


Du kan antingen betala in medlemsavgiften på Bankgiro: 362-4905 eller via Swish 123 648 23 84.


Skriv ditt namn och adress samt telefon och/eller e-postadress i meddelandefältet. Undvik Hotmail och Outlook adresser

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mejl med kompletterande uppgifter till medlemsansvarig@dackekatten.se


       Medlemsavgifter


  • 375 kr Huvudmedlem - Är fullvärdig medlem i klubben. Erhåller tidningen Våra Katter, får ansöka om kullregistrering, stamnamn, kan anmäla till utställningar och har rösträtt på klubbens årsmöte.
  • 115 kr Familjemedlem - Lika fullvärdig som huvudmedlem. Ska vara boende på samma adress som huvudmedlem.            Erhåller inte tidningen Våra Katter.
  • 250 kr Gåvomedlemskap - Fullvärdigt medlemskap som endast kan ges av uppfödare till dennes kattköpare.
  • 175 kr Stödmedlem - För dig som vill stödja klubben och vårt arbete


Du som vill bli medlem i Dackekatten efter den 1 juli betalar bara 250:- för resterande del av året. Därefter erläggs full avgift årsvis från och med januari månad.


Rätt uppgifter i medlemsregistret

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.


Har du flyttat, bytt telefonnummer, ändrat din mail adress eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister. Gå in på Sveraks hemsida, logga in i MinaKatter och ändra, eller kontakta medlemsansvarig@dackekatten.se