Skicka material

Vart ska material och handlingar skickas?


Styrelsens ledamöter har olika funktioner. För snabbaste hantering är det viktigt att papperna skickas direkt till rätt person.


I styrelsen vill vi prioritera vårt medlemsblad mer än vi gjort tidigare. Medlemsbladet är till för dig som medlem, för att du ska känna dig informerad och gärna involverad. Därför vill vi gärna att du hör av dig med vad du tycker är viktigt och relevant att ha med i medlemsbladet.


Kontaktuppgifter till alla i styrelsen hittar du under:


> Om Dackekatten, fliken Styrelsen


Alla handlingar som rör registreringar av kull, stamnamnsansökan och diplomeringsansökan m.m. ska du skicka till ordforande@dackekatten.se.


Det som rör utställningar ska du skicka till Utställningssekreterare, lollo@dackekatten.se.


Observera att SVERAK emellanåt omarbetar sina blanketter. Det är därför viktigt att hämta aktuell blankett på www.sverak.se