Årsmöte 2023

Referat från Dackekattens Årsmöte 20230219

 

Idag, 19 februari 2023, deltog 29 medlemmar, inkl styrelsen på vårt årsmöte. Tre medlemmar var med via Teams, lite problematiskt med ljudet. 

 

Sedvanlig dagordning godkändes för årsmötet. 

Till årsmötets ordförande valdes Annette Åkerman, Värnamo och till sekreterare Lotta Heinonen, Habo. 

Resultat och balansräkning, kassörens rapport lades till handlingarna. 

Revisorn tillskrev styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och årsmötet beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

I år valde vår kassör Vlasta Frömlova, Växjö att avgå från styrelsen efter flera års ansvar för vår ekonomi. Istället valdes Vlasta till Revisor (1 år) och som revisorssuppleant omvaldes Ivy Andersson, Växjö (1 år). 

Vår revisor Linda Johnsson, Nässjö avtackades för sina år som revisor i Dackekatten. 

 

I övrigt gjordes "personvalen" utifrån valberedningens förslag (Annelie Ericsson och Weine Erlingby) 

Fyllnadsval av sekreterare (1 år) Pia Lundström, Tjörn

Omval vice ordf (2 år) Åsa Thelin, Bredaryd

Nyval kassör (2 år) Saga Andersson, Jönköping 

Omval ledamot (2 år) Lotta Heinonen, Habo

Omval utställningssekreterare (2 år) Mary-Lou Aldén, Växjö

Omval medlemsansvarig (2 år) Eva Johansson, Habo

 

Samt gjordes personval utöver styrelsen av valberedningen, omval om 1 år. 

 

Årsmötet utsåg Anders Johansson och Mary-Lou Aldén, Växjö till hedersmedlemmar i Dackekatten utifrån styrelsens förslag och motivering. 

 

Nu startar 2023 med nya styrelsen! 

 

Vid pennan 

Lotta Heinonen 🐾