För medlemmar

För medlemmar


Du som vill bli medlem i Dackekatten och stödja föreningens arbete är hjärtligt välkommen. Som medlem i föreningen får du ta del av de aktiviteter vi hittar på.


Vi välkomnar även förslag och initiativ till nya aktiviteter från våra medlemmar. Kanske du vill få kontakt med andra medlemmar på din ort? Ett enkelt och bra tips kan vara att sammankalla till en kvällsfika på konditori. Ett ypperligt tillfälle för den som är intresserad av att prata katt och umgås med likasinnade.


Exempel på aktiviteter vi anordnar:


  • Föreläsningar
  • Fikakvällar
  • Utställning
  • Klubbmästerskap


> Så blir du medlem